foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้ร่วมจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2562  โดยใช้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เป็นสถานที่ในการจัดงาน

               การจัดงานมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าคือการไปทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดที่วัดดอนพระเจ้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ยโสธร  จากนั้นคณะเดินทางกลับมาร่วมกิจกรรมเริ่มเวลาประมาณ 08.30 น. มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  ร่วมกิจกรรม วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ( 15 แห่ง )  

               การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี นายอัชราวุธ บุปผาชาติ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น มอบเกียรติบัตร สหกรณ์ได้มาตรฐาน 5 สหกรณ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน แข่งขันกีฬามหาสนุก การแสดงบนเวที ร่วมรับประทานอาหาร.

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว :: ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.