foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

045-712758 ต่อ 11
yasothoncoop@yahoo.com
http://www.yasocoop.net

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

                เมื่อวันที่ 24-26  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัดโดยการนำของผู้จัดการ นายมณฑล ผาริโน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษา ร่วมเดินทางไปประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

              การประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มีความภาคภูมิใจก็คือนางเณศราภา ปัญสังกา รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นในปีนี้  งานนี้เจ้าหน้าที่และคณะได้รับความรู้และความสนุกสนานแบบเต็มๆเพื่อเอาความรู้กลับมาพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ต่อไป

 

 

 

ภาพ / ข่าว :: ปริยากร กลมเกลียว  ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
Yasothon Teacher Saving  Cooperatives Limited

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
ที่ตั้ง  :    272 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000
โทรศัพท์  :    045-712758 ต่อ 11     โทรสาร  045-713997 ต่อ 28
E-mail  :    yasothoncoop@yahoo.com
เว็บไซต์  :    http://www.yasocoop.net


เว็บไซต์ http://www.yasocoop.net  ผู้ดูแลระบบ นายสงัด ตรันเจริญ  e-mail :: sng501324@gmail.com     ::  เว็บมาสเตอร์  นายโอภาส มีแก้ว โทร 081-2654455   e-mail :: opasmee@gmail.comCopyright © 2019 Copyright สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด : Joomla 3x : Rights Reserved.